Een oase van rust
afgeschermd door prachtige oude muren

Komito Group is erin geslaagd om één van de meest gegeerde locaties in Halle vast te leggen voor het realiseren van een uniek woonproject. Niet alleen is de locatie strategisch goed gelegen langs de Brusselsesteenweg op 400 meter van het centrum, maar door
de aanwezigheid van de oude stadsmuren wordt een natuurlijke scheiding gemaakt tussen het verkeer en de woonfuncties.

Het project bestaat uit 4 gebouwen die langs de Brusselsesteenweg afgeschermd zijn door prachtige oude muren. In deze oase van rust bevindt zich een gerenoveerd kasteel dat bestemd is als kantoorgebouw. Aldus creëren wij een perfect evenwicht tussen de aanwezige woon- en werkfuncties.

Om geen visuele hinder te ondervinden van geparkeerde voertuigen, werd gekozen om een zeer grote en gebruiksvriendelijke ondergrondse parkeerplaats te voorzien, die in haar totaliteit 65 wagens kan stallen.

Alle ruimte, zowel binnen als buiten

Architecturaal werd er gekozen voor een hedendaags ontwerp waarin de aanwezigheid van ruime terrassen belangrijk was. De materiaalkeuze werd zoals steeds gedaan door onze bouwexperten, volgens de waarden waarvoor Komito Group staat, en wij nodigen geïnteresseerde kopers uit om het lastenboek op te vragen van dit project.

Verschillende bouwfases

Sequoia zal worden gebouwd
in 4 verschillende fases:

Fase I

- Aanvang In Oplevering

Tijdens deze eerste fase worden zowel de
ondergrondse parkeergarage als de woonblokken
A en B gebouwd. De bouwfase wordt geschat op 18
maanden. In deze fase zal ook een deel van de tuin
en de fietsenstalling worden aangelegd.

Fase II

- Aanvang Oplevering September 2021

Tijdens de tweede fase zal woonblok C worden
voltooid en zal het parkeergedeelte worden verbonden met de ondergrondse parking
onder blokken A en B. Bij voltooing zal ook de tuin
integraal zijn aangelegd.

Fase III

- Aanvang Oplevering Januari 2022

Het woonblok D zal worden aangevat tijdens het jaar
2021 volgens het lastenboek dat samen met de koper
zal worden bepaald en besproken.

Fase IV

- Aanvang Afwerking na Verkoop

De kasteelrenovatie vat aan zodra de gebruiksfunctie gekend is. De duurtijd van de werken zal afhangen van de afwerkingsgraad die de koper samen met Komito Group zal bepalen.

Overzicht van de wooneenheden

Blok A

Bevindt zich in het midden van het woonerf en
bevat 6 appartementen met ruime terrassen.

Blok B

Ligt langs de zijde van de Vlemincklaan
en bevat 32 appartementen met ruime terrassen.

Blok C

Bevindt zich rechts van het kasteel en bevat
21 woonentiteiten met bijhorende ruime terrassen.

Blok D

Bevindt zich eveneens langs de zijde van de
Vlemincklaan en bevat 8 appartementen.

Blok K

Bestaat uit een gerenoveerd kasteel waarin
kantoren of vrij beroep kan worden ondergebracht.

building_phases